Na našej facebookovej stránke Weddings by Marina sa môžu všetky nevesty zapojiť do súťaže o ručne vyrobenú drevenú tabuľku s nápisom, podľa vlastného želania. Tieto tabuľky sa stali u našich neviest veľmi populárne a hoci máme niekoľko univerzálnych, vieme, že mnohým nevestám by urobili radosť aj tie personalizované. Prosím prečítajte si štatút súťaže, predtým než sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Ďakujeme a držíme súťažiacim palce:

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Weddings by Marina
 2. Súťaž trvá od 20.9.2017 do 30.9.2017 do 18:00 hod.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá plánuje svadbu v roku 2017 alebo 2018.
 4. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže pridanie sa medzi fanúšikov stránky Weddings by Marina na Facebooku a komentovanie súťažného postu podľa uvedených pokynov v danom poste.
 5. Výhrou v súťaži je ručne maľovaná drevená tabuľka s nápisom podľa vlastného výberu na svadbu.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže. Zároveň je podmienkou doručenie výhry vrámci Slovenskej republiky.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže za pomoci losovacieho nástroja. Každý súťažiaci bude mať pridelené číslo a toto číslo sa vylosuje pomocov generátora náhodného čísla.
 8. Výherca bude oznámený prvý októbrový týždeň, najneskôr však do 7.10.2017
 9. Výhra bude odovzdaná buď osobne alebo zaslaná kuriérom, na termíne odovzdania sa dohodne organizátor súťaže s výhercom individuálne.
 10. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 11. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoj kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom a zaslanie výhry.
 12. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

cof