Na našej facebookovej stránke Weddings by Marina  a na Instagrame sa môžu všetky nevesty aj nie nevesty zapojiť do súťaže o ručne vyrobenú drevenú tabuľku s nápisom, podľa vlastného želania a o našu novinku – mapku lásky: všetky dôležité miesta pokope, v peknej koláži, zarámovaná na pamiatku. Tabuľky sa stali u našich neviest veľmi populárne a hoci máme niekoľko univerzálnych, vieme, že mnohým nevestám by urobili radosť aj tie personalizované. A mapka lásky je skvelý dopnok na Vašu svadbu alebo aj milá pozornosť, ako si pripomenúť pre Vás dôležité momenty aj po svadbe. Prosím prečítajte si štatút súťaže, predtým než sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Ďakujeme a držíme súťažiacim palce:

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Weddings by Marina
 2. Súťaž trvá od 5.12.2017 do 23.12.2017 do 18:00 hod.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook alebo Instagrame.
 4. Podmienky pre zapojenie sa do súťaže jsú:
  • byť fanúšikom stránky Weddings by Marina na Facebooku
  • sledovať náš profil na Instagrame (@wedd_marina)
  • napísať do komentáru pod Facebook post alebo Instagramový post, ktorá výhra by Vám urobila radosť
 5. Výhry v súťaži sú dve. Prvá je ručne maľovaná drevená tabuľka s nápisom podľa vlastného výberu na svadbu a druhá je Mapka lásky – zarámovaná koláž.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže. Zároveň je podmienkou doručenie výhry vrámci Slovenskej republiky.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže za pomoci losovacieho nástroja. Každý súťažiaci bude mať pridelené číslo a toto číslo sa vylosuje pomocov generátora náhodného čísla.
 8. Výhercovia bude oznámení na Vianoce, 24.12.2017.
 9. Výhra bude odovzdaná buď osobne alebo poštou, na termíne odovzdania sa dohodne organizátor súťaže s výhercom individuálne.
 10. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 11. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoj kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom a zaslanie výhry.
 12. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.